DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite 10.14

Mounts disc images and emulates HDD devices
Người dùng đánh giá
4.1  (1,409 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
10.14 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Disc Soft Ltd.

Creates images of games on optical discs or creates MP3/ Track audio cd's for your car or home computer. It provides security features as well, for example, the VHD backups and TrueCrypt containers. Via iSCSI Targets you can use remote images as local ones.

DAEMON Tools Lite cho phép người dùng để làm CD/DVD/Blu-ray đĩa ảnh, tạo ra ảo lái và chơi CDs, DVDs & Blu-quang không cần vật lý đĩa và hỗ trợ ảo SCSI adapters. Ảo DVD-ROM lái (Generic DVD-ROM) cũng bao gồm, phép anh dùng CD/DVD/Blu-ray hình như họ đã cháy CD. DAEMON Tools Lite làm việc dưới Windows XP/2003/Vista/7 và hỗ trợ các nổi tiếng nhất kiểu truyền thông.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng