DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

Làm CD/DVD/Blu-ray đĩa ảnh, tạo ra ảo lái và chơi CDs
Người dùng đánh giá
4.1  (1,299 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 14 giải thưởng
DAEMON Tools Lite cho phép người dùng để làm CD/DVD/Blu-ray đĩa ảnh, tạo ra ảo lái và chơi CDs, DVDs & Blu-quang không cần vật lý đĩa và hỗ trợ ảo SCSI adapters. Ảo DVD-ROM lái (Generic DVD-ROM) cũng bao gồm, phép anh dùng CD/DVD/Blu-ray hình như họ đã cháy CD. DAEMON Tools Lite làm việc dưới Windows XP/2003/Vista/7 và hỗ trợ các nổi tiếng nhất kiểu truyền thông.

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận

Tiện ích mở rộng

Thông tin được cập nhật vào: