DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

Mounts disc images and emulates HDD devices
Người dùng đánh giá
4.1  (1,368 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 14 giải thưởng
Creates images of games on optical discs or creates MP3/ Track audio cd's for your car or home computer. It provides security features as well, for example, the VHD backups and TrueCrypt containers. Via iSCSI Targets you can use remote images as local ones.
DAEMON Tools Lite cho phép người dùng để làm CD/DVD/Blu-ray đĩa ảnh, tạo ra ảo lái và chơi CDs, DVDs & Blu-quang không cần vật lý đĩa và hỗ trợ ảo SCSI adapters. Ảo DVD-ROM lái (Generic DVD-ROM) cũng bao gồm, phép anh dùng CD/DVD/Blu-ray hình như họ đã cháy CD. DAEMON Tools Lite làm việc dưới Windows XP/2003/Vista/7 và hỗ trợ các nổi tiếng nhất kiểu truyền thông.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng

We are in CryptoPicture!