DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

Làm CD/DVD/Blu-ray đĩa ảnh, tạo ra ảo lái và chơi CDs
Người dùng đánh giá
4.1  (1,320 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.4
Phiên bản mới nhất:
10.6.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 14 giải thưởng
DAEMON Tools Lite cho phép người dùng để làm CD/DVD/Blu-ray đĩa ảnh, tạo ra ảo lái và chơi CDs, DVDs & Blu-quang không cần vật lý đĩa và hỗ trợ ảo SCSI adapters. Ảo DVD-ROM lái (Generic DVD-ROM) cũng bao gồm, phép anh dùng CD/DVD/Blu-ray hình như họ đã cháy CD. DAEMON Tools Lite làm việc dưới Windows XP/2003/Vista/7 và hỗ trợ các nổi tiếng nhất kiểu truyền thông.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng